Ses Kısıklığı
Aşağıda ses kısıklığının en çok görülen sebepleri üzerinde durulacaktır. Ğer tekrarlayan ses kısıklığı ataklarınız oluyorsa ya da uzamış bir ses kısıklığı dönemi geçiriyorsanız lütfen KBB uzmanınıza görünmeyi ihmal etmeyiniz.


1. AKUT LARENJİT
Ses kısıklığının ve ani başlayan ses kaybının en sık görülen sebebidir. Hastalık ses tellerinin şişmesine yol açan ve çoğunlukla virüslerden kaynaklanan bir enfeksiyondur. Ses tellerinin şişmesiyle vibrasyonu bozulur ve ses kısıklığı ortaya çıkar. Bu durumda en iyi tedavi bol sıvı tüketmek, dinlenmek ve ses kullanımını minimuma indirmektir. Eğer akut larenjit sırasında sesinizi zorlarsanız ses tellerine ciddi zarar verirsiniz. En sık görülen etken virüsler olduğu için antibiyotik kullanımı çoğunlukla gereksizdir. Ses tellerinin bakteriyel enfeksiyonu çok daha nadirdir ve genellikle nefes darlığı ile beraberdir.

2. KRONİK LARENJİT
Kronik larenjit spesifik bir terin değildir. Genellikle reflü, sigara gibi irritanlara maruziyet, kronik inhaler ilaç kullanımı (astım hastalarında olduğu gibi), kemoterapi alan ya da bağışıklık sistemi zayıf hastalarda ses tellerinin mantar enfeksiyonları kronik larenjite neden olabilir.

3. REFLÜ
Reflü midenin asitli içeriğinin yemek borusu aracılığıyla boğaz bölgesine ulaşması ve burada çeşitli semptomlara neden olmasıdır. Ses kısıklığı, yutma güçlükleri, boğazda takılma hissi, boğaz ağrısı, yanma, gıcık tarzında öksürük en sık görülen belirtilerdendir (Gastroözogafeal reflü adı altında ayrıntılı anlatılmıştır)

4. SESİN KÖTÜ / FAZLA KULLANIMI
Yüksek sesle konuşmak, bağırmak, uzun süre devamlı konuşmak sesin kalitesinde bozulmaya ve konuşma güçlüklerine yol açmaktadır. Bu durum genellikle sesini kullanarak mesleklerini icra eden kişilerde karşımıza çıkmaktadır. Şarkıcılar, spikerler, müezzinler, call-center çalışanları, öğretmenler gibi. Sesini kötü ya da uzun süre kullanan kişiler ses tellerinin selim lezyonlarına ve ses telinde kanamalara daha eğilimlidirler.

5. SELİM SES TELİ OLUŞUMLARI ( SELİM VOKAL KORD LEZYONLARI)
Bu oluşumlar genellikle sesin yanlış kullanımına bağlı olarak oluşan selim büyümelerdir. Bunlar ses telleri üzerinde yerleştiklerinden ses telinin titreşmesini bozarak ses kısıklığına neden olurlar. En sık karşımıza çıkanlar, ses teli nodülleri, polipleri ve kistleridir. Ses teli nodülleri "şarkıcı nodülleri" olarak da bilinir. Bunlar genellikle her iki ses telinde karşılıklı olarak yerleşirler.Genellikle ses terapisi ya da cerrahi olarak tedavi edilirler.
Ses teli polipleri ve kistleri ise sesin kötü kullanımına bağlı olarak oluşabilseler de bazı hastalarda sesin kötü kullanımı hikayesi bulunmamaktadır. Polip ve kistler genellikle mikrocerrahi ile tedavi edilir.Bazı hastalarda ses terapisi de tedaviye eklenir.

6. SES TELİ KANAMALARI
Genellikle şiddetli bağırmalardan sonra ani bir ses kaybı ile kendini gösterir. Ses teli üzerindeki ince yüzeyel damarlardan birinin çatlayıp kanaması sonucu ortaya çıkar. Burada yapılacak şey mutlak ses istirahatidir. Ses telindeki kanama düzelene kadar hastanın hiç konuşmaması şarttır.

7. SES TELİ FELCİ (VOKAL KORD PARALİZİSİ)
Ses teli felci genellikle viral bir enfeksiyonu takiben, boyun (özellikle tiroid ameliyatları) ve göğüs ameliyatlarından sonra, ses tellerinin hareketini sağlayan sinirler civarında yerleşik tümörler ya da bilinmeyen sebeplerle meydana gelebilir. Hastaların çoğun aylar içinde düzelirken bazı vakalarda ses teli felci kalıcı olabilir. Bu hastalarda cerrahi tedaviler gündeme gelir. Çeşitli tedavi seçenekleri vardır. Bu tedaviler ses telinin yeniden hareketini sağlamasalar da hastanın sesinin düzelmesine büyük katkıda bulunurlar.

8. GIRTLAK KANSERİ
Gırtlak kanseri ses kısıklığı nedenleri içinde belki de en önemlisidir. Diğer nedenlere göre nadir görülse de özellikle uzamış ses kısıklıklarında, eğer sigara ve alkol kullanımı, aile öyküsü varsa mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına görünmek gereklidir.Gırtlak kanseri eğer erken tanı konulursa tedavisi mümkün bir hastalıktır. Tedavi seçenekleri hastalığın evresine göre belirlenir. Kulak burun boğaz, patoloji, radyoloji, onkoloji, genel cerrahi, plastik cerrahi gibi branşların vakaların özelliklerine göre bir araya gelmelerini gerektiren multidisipliner yaklaşım, gırtlak kanseri tedavisinde önemlidir.

© 2006 www.tanyerikbb.com Tüm Hakları Saklıdır